บริการรับทำบัญชีครบวงจร

เราคือผู้ให้บริการรับทำบัญชีโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง บริการประทับใจด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชี และภาษีอากร เราพร้อมให้บริการรับทำบัญชีในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์, ธุรกิจสุขภาพ และความงาม, และธุรกิจอื่นๆ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีมืออาชีพ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม สำหรับค่าบริการรับทำบัญชีที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วราคารับทำบัญชีของแต่ละที่จะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนได้

ครบจบทุกงานด้านบัญชีและภาษีในที่เดียว

บริการรับทำบัญชี


  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ เป็นต้น

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบัญชี และภาษี

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชี และภาษี โดยนักบัญชีมืออาชีพ

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ปิดบัญชี ส่งงบการเงิน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้ เป็นต้น

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย เป็นต้น

การยื่นแบบภาษีประจำเดือน


  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.1,3,53,54

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 (VAT)

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ ภพ.36

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

บริการปิดงบรายปี


  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์ และสรรพากร

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีนิติบุคคลปลายปี (ภงด.50)

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบเงินกองทุนเงินทดแทน กท.20

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง จัดทำและยื่นแบบเงินปันผล ภงด.2

  รับทำบัญชีอะไรบ้าง ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบ


เพ็กเกจรับทำบัญชีสำหรับรายเดือน

รายการข้างต้นเป็นรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชี และภาษีจนสิ้นสุดกระบวนการ

จำนวนเอกสารต่อเดือน ราคา (บาท)
เอกสาร จำนวน 0 - 50 รายการ 1,500 (บาท/เดือน)
เอกสาร จำนวน 50 - 100 รายการ 2,000 (บาท/เดือน)
เอกสาร จำนวน 101 - 200 รายการ 3,000 (บาท/เดือน)
เอกสาร จำนวน 201 - 300 รายการ 4,000 (บาท/เดือน)
เอกสาร จำนวน 301 - 400 รายการ 6,000 (บาท/เดือน)
เอกสาร จำนวน 400 รายการ ขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคานี้เป็นเพียงราคาประมาณการจากจำนวนเอกสารเท่านั้นอาจมีการเปลียนแปลง ขึ้นอยู่กัความซับซ้อนของงาน ***แนะนำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการประเมินความคุ้มค่าของเพ็กเกจ และความซับซ้อนของเอกสาร***


เพ็กเกจรับทำบัญชีสำหรับรายปี

บริการรับทำบัญชีรายปี เหมาะสำหรับธุระกิจที่มีเอกสารต่อปีน้อย หรือเพิ่งเริ่มต้นกิจการ เพื่อประหยัดงบในการจ้างทำบัญชี รายการข้างต้นเป็นรายละเอียดงานรับทำบัญชีของเราเบื้องต้น เราให้บริการตั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชี และภาษีจนสิ้นสุดกระบวนการ

จำนวนเอกสารต่อปี ราคา (บาท)
เอกสาร จำนวน 0 - 100 รายการ 3,000 (บาท/ปี)
เอกสาร จำนวน 101 - 200 รายการ 5,000 (บาท/ปี)
เอกสาร จำนวน 201 - 300 รายการ 8,000 (บาท/ปี)
เอกสาร จำนวน 301 - 400 รายการ 10,000 (บาท/ปี)
เอกสาร จำนวน 500 รายการ ขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่

ราคานี้เป็นเพียงราคาประมาณการจากจำนวนเอกสารเท่านั้นอาจมีการเปลียนแปลง ขึ้นอยู่กัความซับซ้อนของงาน ***แนะนำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อทำการประเมินความคุ้มค่าของเพ็กเกจ และความซับซ้อนของเอกสาร***

หากลูกค้าสนใจติดต่อได้ทันทีในเวลาทำการ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี
จันทร์ - ศุกร์ :: 09:00 - 17:00 น.